NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH

  NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH

  1. NGHIÊN CỨU NỘI TẠI DOANH NGHIỆP

  Vị thế cạnh tranh | tầm nhìn | triết lý

  2 . NGHIÊN CỨU XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

  Xu hướng | đối thủ | tiếp cận phù hợp

  3. NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

  Nhân khẩu học | hành vi | nhu cầu

  TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

  HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

   

   

  1. Định hướng phong cách toàn diện cho

  bộ nhận diện thương hiệu dựa trên lợi thế cạnh tranh.

  2. Tư vấn kế hoạch triển khai hình ảnh thương hiệu.

  3. Tư vấn xây dựng bộ quy chuẩn thương hiệu.

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

  1. XÂY DỰNG BỘ GUIDELINE THƯƠNG HIỆU.

  Font | logo | slogan | brand name | màu sắc | mẫu định dạng,...

  2. THIẾT KẾ CÁC ẤN PHẨM THƯƠNG HIỆU.

  Leaflet | brochure | flyer | company profile

  THỰC HIỆN QUY CHUẨN THƯƠNG HIỆU

  1. Văn bản hóa bộ quy chuẩn thương hiệu.

  2. Quy chuẩn hóa logo | bộ ấn phẩm theo

  chuẩn mực thiết kế, digital và in ấn.

  TRIỂN KHAI THƯƠNG HIỆU

  1. ĐÀO TẠO NỘI BỘ

  Huấn luyện về quy cách sử dụng bộ nhận diện

  thương hiệu cho lãnh đạo và nhân sự.

  2. BÀN GIAO

  Bàn giao bộ quy chuẩn thương hiệu.

  3. BẢO TRÌ, BẢO HÀNH

  Điều chỉnh, sửa chữa lại thiết kế theo nhu cầu

  và mong muốn phát sinh của khách hàng.

   

   

   

  Zalo
  Hotline
  0339777548